Výroba rozvaděčů NN do 1 kV

Naše společnost vyrábí typizované elektroměrové a přístrojové rozvaděče, podle individuálních zákaznických požadavků na přání vyrobíme i rozváděče atypické. Skříně rozvaděčů a rozvodnic dodáváme v kovovém či plastovém provedení s možností montáže do zdi nebo na povrch – záleží na individuálních požadavcích každé instalace. Stejně tak respektujeme individuální požadavky pro přístrojovou náplň rozvaděčů, jež může být standardní (dle technické dokumentace), případně podle odběratele. Ke každému rozvaděči je samozřejmostí vydávat protokol o kusové zkoušce, tedy osvědčení o jakosti a kompletnosti, a je posouzena shoda jeho vlastností s požadavky technických předpisů. V naší široké nabídce naleznete distribuční, elektroměrové a přístrojové rozvaděče pro průmysl a bytové účely, kompenzační rozvaděče, rozváděče pro fotovoltaické elektrárny a rozvaděče MaR. Našim zákazníkům rovněž poskytujeme opravy a rekonstrukce stávajících rozvaděčů i pronájem rozvaděčů staveništních. 

Nabízíme:

izolace profík

ELEKTROSTŘEDISKO spol. s r.o.
nám. Míru 15, 696 42 Vracov

datová schránka:  mhxg7c
elektrostredisko@elektrostredisko.cz

KONTAKTUJTE NÁS

ústředna:  513 034 053
prodejna:  513 034 522
sklad elektro:  513 034 252